1
4
Vota!

Aprovació de la modificació dels articles 6 i 7 del Reglament del Mercat Municipal..

Vist l’informe del Director del CSETC, de data 3 de gener de 2013, de proposta de modificació del reglament del mercat municipal.

Atès que la gestió del mercat municipal de Cardedeu està assignada a la Regidoria de Promoció Econòmica.

Vista la valoració sobre la conveniència de la modificació dels art. 6 i 7 del Reglament del Mercat Municipal de Cardedeu, elaborada per la Comissió d’Estudi constituïda per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 7 de gener de 2013, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en la qual es proposa la modificació del reglament referit en els termes proposats en l’informe
del Director del CSETC, en els termes següents:

[Veure detalls de les modificacions a l'acta oficial publicada a la web de l'ajuntament]
 

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!