0
0
Vota!

Canvi del nomenament de representants en òrgans col·legiats del grup municipal del PDeCAT (CiU) per incorporació de nou regidor.

El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 30 de juliol de 2015, va nomenar els representants dels grups municipals als òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Cardedeu, i va ser modificada a la sessió plenària del dia 30 de
novembre de 2017, per incorporació de nous regidors.

Atès que a la sessió plenària del dia 27 de setembre de 2018, va prendre possessió del càrrec de regidor pel Grup municipal del PDeCAT (CiU), el Sr. Jordi Nadal Cantó, per renúncia de la Sra. Company.

Vista la proposta de nomenament de representants en els esmentats òrgans col.legiats, que ha formulat el grup municipal del PDeCAT(CiU), segons instància no 201/8/11415 de data 27/09/2018.

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el canvi de nomenament de representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats, de regidors dels grups municipals del PDeCAT (CiU), per la incorporació del Sr. Cantó, per substitució de la Sra. Company, quedant la representació de la següent manera:

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU):
MARC BLANCHÉ XANDRI

CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL CAN SERRA:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU):
MARC BLANCHÉ XANDRI

CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL ELS DAUS:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU):
MARC BLANCHÉ XANDRI

CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU):
JORDI NADAL CANTÓ

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU):
JORDI NADAL CANTÓ

COMISSIÓ MIXTA RTV CARDEDEU:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU):
Ma CARMEN MALLORQUES PONT

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE CARDEDEU:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU):
Ma CARMEN MALLORQUES PONT

COMISSIÓ PER A LA MOBILITAT I LA MILLORA URBANA:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU):
MARC BLANCHÉ XANDRI

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE CARDEDEU:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU):
JORDI NADAL CANTÓ

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ESTAT DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA,
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU):
MaCARMEN MALLORQUES PONT

Resultat ple municipal
14

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!