0
0
Vota!

Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació de nou regidor..

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 28 de juny de 2018, va acceptar la renúncia de la Sra. Roser Company Jiménez, al càrrec de regidora del Grup municipal del PDeCAT (CiU).

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 27 de setembre de 2018, va prendre possessió al càrrec de regidor, en substitució de la Sra. Company, el Sr. Jordi Nadal Cantó.

Vist l’escrit amb R.E. 2018/11415, de data 27/09/2018, presentat pel Grup municipal del PDeCAT (CiU), en el que proposen  els membres que formaran part de les comissions de treball i seguiment de cada àrea, designant un titular i un suplent.

Es proposa al Ple municipal:

Primer.- Designar als següents regidors/es del grup municipal PDeCAT (CiU), per a formar part de les COMISSIONS DE TREBALL I SEGUIMENT DE LES ÀREES:

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS

Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er suplent Regidor/a 2n. Suplent
PDeCAT- Demòcrates (CiU) Marc Blanché Xandri Ma.Carmen  Mallorques Pont Jordi Nadal Cantó

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ALCALDIA I D’ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT:

Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er suplent Regidor/a 2n. Suplent
PDeCAT- Demòcrates (CiU) Jordi Nadal Cantó Marc Blanché Xandri Ma.Carmen  Mallorques Pont

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'AREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT:

Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er suplent Regidor/a 2n. Suplent
PDeCAT- Demòcrates (CiU) Marc Blanché Xandri Ma.Carmen  Mallorques Pont Jordi Nadal Cantó

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'AREA DE DRETS SOCIALS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC:

Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er suplent Regidor/a 2n. Suplent
PDeCAT- Demòcrates (CiU) Ma.Carmen  Mallorques Pont Jordi Nadal Cantó Marc Blanché Xandri

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'AREA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI:

Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er suplent Regidor/a 2n. Suplent
PDeCAT- Demòcrates (CiU) Jordi Nadal Cantó Ma.Carmen  Mallorques Pont Marc Blanché Xandri

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
14

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!