0
0
Vota!

Canvi de nomenament de representants en òrgans col·legiats.

El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 30 de juliol de 2015, va nomenar els representants dels grups municipals als òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Cardedeu.

Vista la proposta de nomenament de representants en els esmentats òrgans col.legiats, que han formulat els grups municipals del PDeCAT(CiU) i del grup municipal Socialista PSC, donada la incorporació de nous regidors/es en el Ple del dia 19 d’octubre de 2017.

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el canvi de nomenament de representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats, de regidors dels grups municipals del PDeCAT (CiU) i PSC, en relació als nomenats al Ple de data 30 de juliol de 2015, essent els següents:

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU): MARC BLANCHÉ XANDRI
Pel Grup Municipal Socialista: MONTSERRAT BADIA SERRA

CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL CAN SERRA:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU): MARC BLANCHÉ XANDRI
Pel Grup Municipal Socialista: MONTSERRAT BADIA SERRA

CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL ELS DAUS:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU): MARC BLANCHÉ XANDRI
Pel Grup Municipal Socialista: MONTSERRAT BADIA SERRA

CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU): ROSER COMPANY JIMÉNEZ

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU): ROSER COMPANY JIMÉNEZ

COMISSIÓ MIXTA RTV CARDEDEU:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU): Ma CARMEN MALLORQUES PONT

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE CARDEDEU:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU): Ma CARMEN MALLORQUES PONT

COMISSIÓ PER A LA MOBILITAT I LA MILLORA URBANA:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU): MARC BLANCHÉ XANDRI

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE CARDEDEU:
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU): ROSER COMPANY JIMÉNEZ

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ESTAT DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA,
Pel Grup Municipal de PDeCAT(CiU): MaCARMEN MALLORQUES PONT

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!