0
0
Vota!

Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació dels nous regidors i nomenament com a portaveus.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 29 de juny de 2017, va acceptar les renúncies de la Sra. Calamanda Vila Borralleras i de la Sra. Míriam Nogueras Camero, al càrrec de regidores del Grup municipal de CiU.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 27 de juliol de 2017, va acceptar la renúncia de la Sra. Glòria Pascual Molina, al càrrec de regidora pel grup municipal Socialista.

Vist l’escrit amb R.E. 2017/10475, de data 20/09/2017, presentat pel Grup municipal de CiU, en el que proposen els membres que formaran part de les comissions de treball i seguiment de cada àrea, designat un titular i un suplent, així com la designació del portaveu.

Vist l’escrit amb R.E. 2017/11218, de data 10/10/2017, presentat pel Grup municipal Socialista, en el que proposen que es designi a la nova regidora a les Comissions de treball i seguiment de les diferents àrees, en el lloc on constava l’anterior regidora.

Es proposa al Ple municipal:

Primer.- Designar als següents regidors/es per a formar part de les COMISSIONS DE TREBALL I SEGUIMENT DE LES ÀREES:

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS TRANSVERSALS:

Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er suplent Regidor/a Suplent
PDeCAT-Demòcrates (CiU) Marc Blanché Xandri Ma.Carmen Mallorques Pont Roser Jiménez
Socialista Jose Ramon Hurtado Castro Josep Quesada Tornero Montserrat Badia Serra

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ALCALDIA I D’ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT:

Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er  suplent Regidor/a Suplent
PDeCAT-Demòcrates (CiU) Roser Company Jiménez Marc Blanché Xandri Ma.Carmen Mallorques Pont
Socialista Montserrat Badia Serra José Quesada Tornero Jose Ramon Hurtado Castro

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT:

Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er  suplent Regidor/a Suplent
PDeCAT-Demòcrates (CiU) Marc Blanché Xandri Ma.Carmen Mallorques Pont Roser Company Jiménez
Socialista José Quesada Tornero Jose Ramon Hurtado Castro Montserrat Badia Serra

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC:

Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er  suplent Regidor/a Suplent
PDeCAT-Demòcrates (CiU) Ma.Carmen Mallorques Pont Roser Company Jiménez Marc Blanché Xandri
Socialista Montserrat Badia Serra Jose Ramon Hurtado Castro José Quesada Tornero

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI:

Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er  suplent Regidor/a Suplent
PDeCAT-Demòcrates (CiU) Roser Company Jiménez Ma.Carmen Mallorques Pont Marc Blanché Xandri
Socialista Montserrat Badia Serra Josep Quesada Tornero Jose Ramon Hurtado Castro


SEGON.- Designar com a portaveu:

  • Grup municipal de PDeCAT-Demòcrates (CiU): Portaveu: Sra. Ma. Carmen Mallorques Pont.
  • Grup municipal Socialista: Portaveu (primer suplent): Montserrat Badia Serra

TERCER.- Donar compte del nomenament de Cap de l’oposició, a efectes de protocol, de la Sra. Ma. CARMEN MALLORQUES PONT, de conformitat amb allò que disposa l’article 30 del ROM.

 

Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!