1
0
Vota!

Moció per al reconeixement, ajuts i benestar social de les persones afectades per la malaltia celíaca.

Exposició de motius:

1. Atès que, la malaltia celíaca afecta un nombre considerable de persones (1% de la població es Celíaca i un 6% Sensible al gluten) i aquesta xifra augmenta de manera directament proporcional a la millora dels protocols de cribratge i diagnòstic en el CAP's catalans, així com a l'accessibilitat de les proves de detecció i a una major divulgació i comprensió de la malaltia.

2. Atès que, segon l'Associació de Celíacs de Catalunya, les estadístiques indiquen que a Catalunya hi ha unes 75.000  persones celíaques, de les quals un 80% encara no estan diagnosticades (a una de cada 100 persones se li diagnostica  celiaquia, però tan important com aquesta data és una altra que diu que 8 de cada 10 persones amb celiaquia ignoren que la pateixen).

3. Atès que la malaltia celíaca és un trastorn multi sistèmic (afecta a més d'un òrgan i la seva manifestació no és únicament de caràcter digestiu) de caràcter autoimmune, induït per la ingesta de gluten de blat, sègol, ordi ,què es produeix en persones amb predisposició genètica de totes les edats des de la primera infància endavant.

4. Atès que, quan les persones afectades per la malaltia prenen aliments amb gluten el sistema immunològic fa una reacció creuada amb el teixit de l'intestí prim, provocant una reacció inflamatòria (anomenada atròfia de les vellositats, què interfereix en l'absorció de nutrients, vitamines i minerals, pel fet que les vellositats intestinals són les responsables de  l'absorció dels mateixos. L'alteració en l'absorció de nutrients provoca malnutrició, malgrat que aquestes persones realitzen  una ingesta adequada d'aliments.

5. Atès que, els símptomes més freqüents de la malaltia celíaca, dependent de l'edat del/de la pacient, són pèrdua de gana i de pes, fatiga, nàusees, vòmits, diarrea, dolor i distensió abdominal, pèrdua de massa muscular, erupcions cutànies, nafres en la boca, trombocitosis, retard en el creixement, entre altres símptomes.

6. Atès que, la persona afectada per la malaltia i no diagnosticada pot presentar una sèrie de problemes de salut molt importats, raó per la qual és vital facilitar les proves de diagnòstic i vigilar les familiars dels afectats/de les afectades, per  ser una malaltia amb càrrega genètica. Existeix el risc de desenvolupar complicacions per la salut com: anèmia ferropènica, inici prematur d'osteoporosis, infertilitat, avortaments involuntaris de repetició, intolerància secundària a la  lactosa, trastorns del sistema nerviós central i perifèric, càncer gastrointestinal, etc.

7. Atès que la malaltia celíaca és més comú entre les persones amb altres factors autoimmunes: dermatitis herpetiforme,  diabetis mellitus tipus 1, malalties del tiroides, malalties hepàtiques, Síndrome de Williams, Síndrome de Down, Síndrome de Turner, fibromiàlgia, fatiga crònica,.... Les malalties associades normalment la precedeixen, però també poden  manifestar-se'n al mateix temps i inclús després.

8. Atès que, la malaltia celíaca es pot complicar davant la falta d'un diagnòstic precoç o entre pacients amb escassa adherència a la dieta sense gluten. En l'actualitat l'única prova concloent és l'endoscòpia, però des de l'any 2012 s'admet el diagnòstic en infants menors de 12 anys sense realitzar l'endoscòpia, si els marcadors en sang i les proves genètiques són positives.

9. Atès que, l'únic tractament actual de la malaltia celíaca, tant en pacients simptomàtics com asimptomàtics consisteix a seguir una dieta estricta sense gluten, què possibilita la recuperació de l'intestí prim. L sense gluten s'ha de seguir durant tota la vida.

10. Atès que, la ingesta de petites quantitats de gluten o d'aliments sense gluten, però contaminats, poden derivar en  molèsties i trastorns importants i problemàtics pels pacients. Les fonts més evidents de gluten són el pa, molts cereals de desdejuni, la pasta, les pizzes, els pastissos i les galetes elaborats amb blat, orni, sègol. Però el gluten es pot utilitzar per  donar millor estructura a productes alimentaris com les salsitxes, els productes de brou, les sopes i les salses. I, a vegades,  es pot produir un consum no detectat perquè els productes naturals i frescs (carn, verdures, llegums, ous,  productes làctics,...) s'hagin contaminat per manipulació creuada (els aliments d'una dieta sense gluten s'han de preparar utilitzant utensilis independents, com per exemple una torradora d'ús exclusiu).

11. Atès que, la necessitat de seguir una dieta estricta lliure de gluten i el fet de requerir especial atenció per evitar una  possible contaminació creuada, fa que molts celíacs passen dificultats a l'hora de sortir a dinar, sopar,...fora de casa seva, perquè malgrat que hi ha establiments de restauració, els quals ja ofereixen una carta específica lliure de gluten, encara  són una minoria. Aquesta mancança d'establiments amb menús aptes i fiables per a celíacs és causa de frustració i "exclusió social", més destacable en un país mediterrani, on les activitats d'índole social són element integrador i formen  part intrínseca de la nostra cultura. En aquest sentint, és de destacar la labor d'associacions com "Celíacs de Catalunya" amb el seu servei gratuït d'informació i assessoria a empresaris, emprenedors i institucions públiques i privades.

12. Atès que, a la cistella de la compra, la diferència de preu entre un mateix producte amb i sense gluten pot arribar a ser "abismal". Una persona celíaca la pot  veure incrementada en uns 33€ setmanals, 132€ mensuals o 1.600€ anuals. Si tenim en compte la gran càrrega genètica d'aquesta malaltia, ens podem trobar en una mateixa família amb més d'un  membre celíac, què significaria una despesa molt importat i fins i tot, en moltes ocasions, insostenible (pot arribar a ser un 288% més car).

13. Atès que, hem de considerar la malaltia celíaca com una malaltia crònica. Els/les pacients, sense el compliment d'una  dieta estricta lliure de gluten, poden patir els trastorns comentats anteriorment.

14. Atès que, Espanya és dels únics país de la Unió Europea, que no dóna ajudes directes als afectats per la celiaquia.

Per tot això, es proposa al Ple Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. L'ajuntament de Cardedeu doni suport als acords recollits en la resolució 879/X del Parlament de Catalunya i faci el possible per donar-li compliment en el seu àmbit d'actuació.

SEGON. L’ajuntament de Cardedeu facilitarà l'accés a una dieta sense gluten dins i fora de casa, tant pel ciutadà com pels visitants turístics: sensibilitzant els comerços (restaurants, obradors, carnisseries, geladeries..) per tal que hi hagi un nombre adequat d'establiments que ofereixen productes sense gluten.

TERCER. L'Ajuntament de Cardedeu assegurarà la inclusió d'algun tipus d'àpat i beguda apte per celíacs tant a les principals festes de la població, com a les principals activitats esportives que estiguin organitzades per l’ajuntament. Una població on tots tenim dret a participat i gaudir en igualtat a les festes populars i de les activitats vinculades amb l'esport.

QUART. Instar al govern de l'Estat, i com reflecteix la Resolució 879/x del Parlament de Catalunya a dotar d'ajudes econòmiques directes o indirectes als pacients celíacs.

CINQUÈ. Assegurar les necessitats nutricionals, a través de Benestar Social, de celíacs sense recursos econòmics. Augmentant per a les famílies celíaques (amb informe mèdic que ho acrediti) fins a un 10% el llindar econòmic corresponent  dels ajuts socials d'aliments per tal d'alleugerir la major despesa que els hi suposa la comprar de productes sense gluten.

SISÈ. Coincidint amb l'entrada en vigor (13/12/2014) del reglament Europeu 1169/2011 entorn a la informació obligatòria dels productes alimentaris i en concret a allò que refereix a la declaració dels 14 al·lergògens alimentaris, dins dels quals s'inclou el gluten, ambdues entitats es comprometen, dintre de les seves possibilitats, a realitzar en pro de la seguretat dels aliments per als celíacs, diverses accions com ara:

a. Difondre i/o promoure la informació necessària per a unes bones pràctiques en matèria de seguretat alimentària per l'elaboració i manipulació de productes sense gluten en els sectors implicats : restauració, obradors, etc.
b. Col·laborar en la realització de campanyes d'informació entorn les implicacions del reglament 1169/2011 als sectors implicats.
c. Formació en celiaquia / pautes de seguretat alimentaria en la cuina sense gluten, als inspectors de l'ajuntament (comerç minorista)

SETÈ. Que l'Ajuntament de Cardedeu recolzi el projecte escoles, de sensibilització del personal docent i monitors escolars de bressols municipals i altres centres docents (servei que ofereix l'Associació).

VUITÈ. Que l'Ajuntament de Cardedeu doni suport a les campanyes i accions informatives, formatives i de divulgació entorn la celiaquia que realitzi l'Associació de Celíacs de Catalunya, així com en accions de suport per a millorar la qualitat  de vida de les persones amb celiaquia a la població.

NOVÉ. En els fulletons específics de festes populars, rutes gastronòmiques, etc. indicar / marcar d'alguna manera els establiments que són aptes per celíacs.

DESÈ. Que hi hagi un enllaç al web de la població al de l'associació per informació de la celiaquia i de la sensibilitat al gluten no celíaca.

ONZÈ. Donar trasllat dels acords anterior a l'Associació Celíacs de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!