0
3
Vota!

Moció per instar al govern municipal a incorporar a la modificació del ROM un codi ètic de comportament a les plataformes socials d'internet de l'Ajuntament de Cardedeu.

La comunicació pública, com la de la de tots els àmbits de la societat, és ja mixta, tant presencial com en línia. Tots els esdeveniments i accions públiques tenen una vessant virtual o electrònica que contribueix a facilitar l’accés, la  transparència i el bon govern, i en la participació dels representants públics és un deure d’atenció envers la ciutadania. De fet, les xarxes socials s’han mostrat com una eina de comunicació extremadament útil i adequada per a fomentar la  informació i participació ciutadana en els afers públics, molt en particular els municipals.

En aquest sentit, el desenvolupament de les TIC i la seva incorporació pels càrrecs públics no ha estat acompanyada de la innovació regulatòria necessària i, com en tants altres àmbits de la vida digital dels particulars, està pendent d’una  legislació que asseguri els drets i els deures de tots/es a les plataformes socials d’Internet.

Sovint les prestacions i innovacions que la tecnologia ens ofereix van més ràpid que l’aprenentatge i el canvi en els  comportaments de tots nosaltres. La presència de molts perfils encoberts o sense nom real de les persones, fa que a les  xarxes socials el llenguatge i etiqueta emprada moltes vegades sigui inapropiat, per una falsa sensació d’impunitat,  inacceptable per les relacions entre els ciutadans i els seus representants.

La imitació o el desig de notorietat en un entorn molt competitiu i sovint de forta competència entre marques globals fa que existeixi una real impunitat en la capacitat de penalitzar certs comportaments, fins i tot dificultats per perseguir comportaments criminals. Aquest entorn no pot ser en cap cas argument perquè els representants i càrrecs públics de  l’Ajuntament de Cardedeu puguem caure en la temptació de deixar-nos influenciar i fer servir les mateixes tecnologies,  tècniques o comportaments.

La finalitat d’aquest codi ètic és el de promoure l’autocontrol dins els límits de la ètica pública per nosaltres mateixos, en tant que membres de la corporació municipal, de manera que siguem exemplars envers la ciutadania que ens va triar
per a que els representéssim, la qual desitja poder sentir-se reflectida en cadascuna de les nostres comunicacions, incloses les de les xarxes socials.

El codi té com a contingut:

  • Responsabilitzar als regidors aclarint quan s’expressen com: a membres del govern, en nom d’un partit o a títol personal.
  • Delimitar conductes impròpies: comentaris contra els drets fonamentals, de caire despectiu o amenaçador, que assetgin, que emprin insults o que resultin feridors, difamatoris, intimidadors, discriminatoris o pornogràfics.
  • Controlar els drets d’autor, l’ús de dades dels ciutadans i la confidencialitat dels expedients administratius.
  • Penalitzar amb sancions que puguin arribar a ser rellevants quan els comportaments siguin reiterats.
  • Establir uns mecanismes de denúncia i penalització simples, ràpids, gratuïts.

Amb aquest contingut el Codi ens permetrà ser capdavanters entre les institucions públiques, innovant i adaptant codis que ja s’estan aplicant a tot tipus d’organitzacions sense ànim de lucre o privades per assegurar que no es posa en perill la corporació que representem ferint sensibilitats. L’objectiu és que cap falta pugui quedar impune sense una deliberació i una sanció pública, sense perjudici de l’accés als mecanismes previstos per les Lleis i la justícia.

Per tot això el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Cardedeu proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

ÚNIC.- Instar al govern municipal a incorporar l’annex de la present moció en el redactat de la proposta de modificació del ROM.

[Veure ANNEX]

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!