0
0
Vota!

Nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació referents al POUM de Llinars del Vallès.

Primer.- Nomenar, de conformitat amb allò que estableix l'article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, membres de la Comissió per a dur la verificació de les operacions de delimitació del terme municipal de Llinars del Vallès, a:

  • Sr. Enric Olivé i Manté, Alcalde de l'Ajuntament.
  • Sr. Joan Masferrer i Sala, regidor d'Urbanisme.
  • Sra. Marta Cordomí i Forns, regidora de Medi Ambient.
  • Sr. Joan Manuel Ferrera i Izquierdo, Secretari de l'Ajuntament.
  • Sr. Eduard Boix i Guede, arquitecte municipal.

Segon.- Comunicar el present Acord, d'una banda, a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, i d'altre, al departament competent en matèria d'administració local, per al seu coneixement.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!