2
0
Vota!

Moció de suport a la Marxa Som.

La Marxa Som (www.lamarxasom.cat) és una caminada popular que recorrerà totes les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta de
senderisme cultural El Camí (www.elcami.cat).

Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un país i un món millors i per a tots.

La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes aquelles persones, organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que hi vulguin participar.

A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí - Serveis de Participació i Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional EL Camí per la qual transcorrerà La Marxa Som, alhora membre del projecte Reinicia  Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat).

El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana, permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí. Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com a projecte d’interès general pel país des del punt de vista cultural, social i turístic.

Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya.

Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast nacional que facilitin la participació de tota la població en els afers públics.

Atès que l’Ajuntament de Cardedeu compta entre els seus compromisos i objectius el foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, en pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible.

Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de forma col·lectiva.

Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres:

a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats.
b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i disponibilitat.
c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem.

Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Cardedeu el dia 22 de juliol d’enguany.

Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents:

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Cardedeu s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i perquè fomenta la democràtica participativa.

SEGON.- L’Ajuntament de Cardedeu es compromet a facilitar les infraestructures i serveis necessaris, dins les seves possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa Som.

TERCER.- L’Ajuntament de Cardedeu es compromet a fomentar aquest recolzament entre els municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui.

QUART.- Traslladar aquests acords a l’organització de La Marxa Som (info@lamarxasom.cat), al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a presidència de la Diputació de Barcelona, a presidència del Parlament de Catalunya i a Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!