3
1
Vota!

Moció pel no tancament de cap P3 i en defensa de l'escola pública.

Primer.- Manifestar el rebuig i demanar que es desestimi el tancament d'un grup de P3 a Cardedeu per al curs 2016-2017, per defensar i promoure el model inclusiu, igualitari i de qualitat de l'escola al nostre poble.

Segon.- Demanar la modificació de l'oferta publicada de places, que passi dels 9 grups actuals a 10 grups de P3, per obeir el mandat del Parlament de Catalunya d'oferir totes les línies del curs actual, i entenent que la davallada de la natalitat no és prou significativa per sacrificar un grup i que hi ha altres mesures possibles que no parteixen de l'estalvi econòmic com a únic paradigma sinó que vetllen per la qualitat de l'educació en primer terme.

Tercer.- Demanar al Departament d'Ensenyament que mantingui el pressupost actual d'Educació per promoure la gestió de la plantilla docent, reforçar els centres públics i l'educació inclusiva, i consensuar l'anàlisi sobre la ràtio a les aules més adequada, especialment als grups de P3, independentment de la baixada de la natalitat.

Quart.- Exigir que les escoles finançades amb fons públics però de titularitat privada siguin tractades amb el mateix barem que l'escola pública en el cas que hi hagi retallades pressupostàries, així com mantenir el pressupost existent per millorar la qualitat educativa de l'escola pública.

Cinquè.- Reiterar l'oposició al Departament d'Ensenyament en el cas de mantenir la seva política de tancament d'aules, línies o centres de l'escola pública i no mantenir el pressupost previst per millorar la qualitat educativa del nostres sistema, i instar-lo que apliqui una reducció del nombre d'alumnes dels nous grups de P3 fins als 20 alumnes per aula.

Sisè.- Traslladar aquests acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i als Serveis Territorials del Maresme i Vallès Oriental.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!