4
0
Vota!

Moció per estudiar el recorregut del carril bici fins a l'escola Can Manent.

M.B.N. com a presidenta de l’Associació de Veïns del Barri Bellavista presenta aquesta proposta de moció per a incloure en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoqui a l’Ajuntament de Cardedeu, als efectes del seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El primer de tot és manifestar que els veïns de Bellavista no som contraris a la implantació d’un carril bici que arribi fins a l’escola Can Manent, el que considerem és que el seu recorregut no és el més adient ni pels usuaris de les bicis ni per mantenir la comunicació del barri amb els altres barris del poble.

Entenem que es podia haver parlat amb els veïns afectats abans de fer les coses per la via de fet si tal i com es diu des d’aquest ajuntament el que es pretén és tenir un consistori més democràtic i obert a la participació ciutadana i en aquest cas no s’ha escoltat en cap moment als veïns del barri.

Encara esperem que se’ns expliqui per què ni s’ha considerat la possibilitat de que el carril bici s’ubiqués pel carrer Dr. Klein per enllaçar-lo al camí de Can Manent, per on l’afluència de pares i nens cap a l’escola Can Manent és molt més gran  i segura que pel c/ Llinars.

A més vostès han aconseguit que al convertir el c/ Llinars en un carrer tan sols de pujada cap al barri, els veïns que hagin de sortir del barri en cotxe o moto, tant legítim com fer-ho en bici o a peu, només tinguin dues opcions, o anar a petar a la
carretera o passar pel camí de Can Manent amb la qual cosa hem deixat de ser un barri per rebre el tractament d’una urbanització.

Però a més, el que vostès han aconseguit, posant en perill la seguretat de molts ciclistes i vianants és que, els cotxes que abans entraven al poble pel carrer Llinars, molts d’ells provinents d’altres municipis com Llinars o Sant Antoni de  Vilamajor, ara ho facin pel camí de terra o el que es el mateix camí antic del Fou que uneix els dos trams de c/ Dr. Klein, que com no està preparat per a la circulació de vehicles ni té cap obstacle per fer-lo servir com si d’una carretera de ralli es tractés, fa que la integritat física de les persones que hi passejant o hi van en bici, corri un seriós perill, havent estat advertits en diferents ocasions pels veïns de que hi passarà alguna desgràcia.

Al c/ Dr. Klein, entre el c/ Matagalls i c/ Bellavista, hi ha una senyal de prohibit passar excepte veïns, que suposadament, hauria d’evitar que els cotxes que no són del barri hi poguessin accedir però ves per on, no sabem si hi ha hagut mai ningú que hagi estat multat per no respectar-la, tot i que ningú ho fa, potser perquè ja es tenia la idea en aquest consistori que som una urbanització que no mereix ni tan sols que hi vingui la policia municipal a fer complir les senyals de trànsit, el què ha fomentat que tothom faci servir el camí com una drecera. I potser també per això els conductors no han tingut cap problema ni mirament per retirar la senyal de prohibit passar i la cinta policial que s’hi va posar fa uns dies i  circular-hi tranquil·lament. Veiem passar furgonetes, cotxes i fins i tot camions i mai em vist cap tipus de control. A aquest respecte em d’afegir que el conductor del tractor també fa de les seves conduint per aquest camí com si estigués fent un “ralli”.

Tampoc hem aconseguit que per part del consistori municipal se’ns mostrés els informes tècnics que avalin la actual ubicació del carril bici ni exposi els motius del rebuig a altres recorreguts amb criteris objectius i valorables.

 

Per tant,

Proposem que el Ple Municipal de Cardedeu que adopti els següents acords:

  1. Fer arribar a l’associació de veïns els estudis tècnics duts a terme per escollir la actual ubicació del carril bici.
  2. Acordar la creació d’una comissió formada per un professional expert en seguretat de mobilitat, un  representant de la policia local, un representant d’aquest consistori, un representant dels partits de l’oposició i un representant dels veïns de Cardedeu per estudiar si l’actual ubicació del carril bici és la més adequada per conjugar tant la necessitat d’enllaçar les escoles de Cardedeu mitjançant un carril bici segur i pràctic amb les necessitats d’accés i comunicació dels veïns de Bellavista amb la resta de barris del poble o si bé seria la ubicació proposada pels veïns pel c/ Dr. Klein la millor per assolir aquests objectius respectant les necessitats de tothom.
  3. Acordar que les conclusions a les que arribi aquesta comissió siguin vinculants per aquests consistori.
0 Opinions
Resultat ple municipal
8
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!