2
0
Vota!

Modificació de la composició de les Comissions de treball i seguiment de cada àrea.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 2 de juliol de 2015, va crear les Comissions de Treballs i Seguiment de cada àrea.

Atès que el Ple en data 30 de juliol de 2015, va aprovar la composició de les comissions de treball i seguiment de cada àrea, designat un titular i un suplent.

Atès que els grups municipals del Consistori han proposant la designació d’un altre regidor/a suplent dels seus grups en els esmentats òrgans col.legiats, en cas de no poder assistir ni el titular ni el primer suplent.

 

Es proposa al Ple municipal:

Primer.- Designar com a 2ons suplents als regidors/es que es detallen, quedant la composició dels membres de les Comissions de treball i seguiment d’Àrees, de cadascuna de dites comissions, amb la incorporació dels segons suplents de la següent manera:

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS TRANSVERSALS, que estarà integrada pels membres següents:

  • Titular : Sr. BENET FUSTÉ ESPARGARÓ o regidor en qui delegui.
Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er suplent Regidor/a 2n. Suplent
ERC Joan Masferrer Sala Enric Olivé Manté Rafael Caballeria Perramon
CUP Hugh Lucchetti Barba Marta Cordomí Forns  
CiU Miriam Nogueras Camero Calamanda Vila Borralleras Ma.Carmen Mallorques Pont
Socialista Jose Ramon Hurtado Castro Josep Quesada Tornero Glòria Pascual Molina
GpC-FiC Jordi Abad Tremps    
Partit Popular Jaime Gelada Jimenez    

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ALCALDIA I D’ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT, que estarà integrada pels membres següents:

  • Titular: Sr. RAFAEL CABALLERIA PERRAMON o regidor en qui delegui.
Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er suplent Regidor/a 2n. Suplent
ERC Enric Olivé Manté Joan Masferrer Sala Isabel Sallés Gel
CUP Benet Fusté Espargaró Laia Muñoz Casanovas  
CiU Calamanda Vila Borralleras Miriam Nogueras Camero Ma.Carmen Mallorques Pont
Socialista Glòria Pascual Molina Josep Quesada Tornero Jose Ramon Hurtado Castro
GpC-FiC Jordi Abad Tremps    
Partit Popular Jaime Gelada Jimenez    

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, que estarà integrada pels membres següents:

  • Titular: Sr. JOAN MASFERRER SALA o regidor en qui delegui.
Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er suplent Regidor/a 2n. Suplent
ERC Núria Hernández Gil Rafel Caballeria Perramon Enric Olivé Manté
CUP Marta Cordomí Forns Benet Fusté Espargaró  
CiU Miriam Nogueras Camero Calamanda Vila Borralleras Ma.Carmen Mallorques Pont
Socialista Josep Quesada Tornero Jose Ramon Hurtado Castro Glòria Pascual Molina
GpC-FiC Jordi Abad Tremps    
Partit Popular Jaime Gelada Jimenez    

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE DRETS SOCIALS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, que estarà integrada pels membres següents:

  • Titular: Sra. LAIA MUÑOZ CASANOVAS o regidor en qui delegui.
Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er suplent Regidor/a 2n. Suplent
ERC Núria Hernández Gil Isabel Sallés Gel Joan Masferrer Sala
CUP Hugh Lucchetti Barba Benet Fusté Espargaró  
CiU Ma.Carmen Mallorques Pont Miriam Nogueras Camero Calamanda Vila Borralleras
Socialista Glòria Pascual Molina Jose Ramon Hurtado Castro Josep Quesada Tornero
GpC-FiC Jordi Abad Tremps    
Partit Popular Jaime Gelada Jimenez    

COMISSIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI, que estarà integrada pels  membres següents:

  • Titular: Sra. MARTA CORDOMÍ FORNS o regidor en qui delegui.
Grup municipal Regidor/a titular Regidor/a 1er suplent Regidor/a 2n. Suplent
ERC Rafel Caballeria
Perramon
Isabel Sallés Gel Núria Hernández Gil
CUP Laia Muñoz Casanovas Hugh Lucchetti Barba  
CiU Ma.Carmen Mallorques Pont Miriam Nogueras Camero Calamanda Vila Borralleras
Socialista Glòria Pascual Molina Josep Quesada Tornero Jose Ramon Hurtado Castro
GpC-FiC Jordi Abad Tremps    
Partit Popular Jaime Gelada Jimenez    

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!