3
0
Vota!

Canvi de l'hora de celebració del Ple ordinari a celebrar el dia 25 de febrer de 2016.

Com a conseqüència de les trobades efectuades amb els Promotors de la iniciativa legislativa de la reforma horària, que pretenen incidir en la reforma dels horaris de manera que s'assoleixi l'adaptació a uns temps més humans i cívics, es comparteix que s’ha de consolidar el factor temps com a variable rellevant en la recerca d'equitat i benestar.

La iniciativa de la Reforma Horària es basa en les virtuts de l'austeritat, el benestar, la calma, la coherència, el diàleg, la felicitat, la flexibilitat, la igualtat, la lentitud, la memòria, el pacte, el progrés, la responsabilitat, la serenitat.

Els promotors han elaborat fonamentació del procés i s’ha treballat per part de la Comissió d’estudi del Parlament en un informe final, publicat al Butlletí oficial del Parlament del dia 14 de juliol de 2015. Evidentment l’èxit de la iniciativa passa per un pacte global, un acord i el convenciment de tota la societat.

Se’ns trasllada que el sector públic té un paper exemplificador i pot tenir un rol tractor molt important en els canvis d’hàbits horaris del conjunt de la població, introduint canvis en els horaris dels serveis i els treballadors públics i en l’organització d’activitats i actes públics. Per això passaria a ser clau impulsar proves pilot per a la reforma horària en el context de les administracions públiques catalanes, atès el seu potencial d’exemple dins de la societat i l’economia.

En aquests darrers mesos hi ha hagut diferents iniciatives com el Pacte del Temps de Barcelona, el Compromís de Puntualitat de Girona, la Jornada dels horaris Europeus de Vilafranca del Penedès, entre d’altres. En general es considera imprescindible que els municipis de Catalunya es marquessin un full de ruta individual, en cada Ajuntament, sobre quina és la seva realitat, quines són les seves circumstàncies i fins on poden ajudar.

La Vila de Cardedeu, i a manca de determinar en quina forma col·laborarà amb la iniciativa, i quina o quines proves pilot engegarà, vol enviar un primer senyal de predisposició en l’adaptació d’agendes i celebració d’actes públics, disposant que el proper Ple es modifiqui l’hora de celebració per passar de les 19.00hores a les 16.00hores.Aquesta aposta compta amb la conformitat dels portaveus dels diversos grups municipals, expressada en consulta efectuada en la Comissió Informativa de Ple del passat dia 21 de gener de 2016.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple:

PRIMER.- Establir com a hora de celebració del Ple ordinari del mes de febrer les 16.00 hores.

SEGON.- Notificar el present acord al Consell Assessor per a la Reforma Horària (CARH)

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!