0
0
Vota!

Revisió de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable al municipi de Cardedeu.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Informar desfavorablement la proposta de tarifes de l'aigua presentada pel concessionari en no estar complerta la documentació requerida.

Segon.- Informar favorablement la proposta de tarifes de l'aigua que deriva de l'estudi de tarifes elaborat per la Diputació de Barcelona, que suposa un increment mitjà del 18,76% segons el quadre resum que consta a l'expedient.

Tercer.- Notificar a la Comissió de Preus de Catalunya aquesta resolució, als efectes que s'estimin oportuns d'acord amb l'art. 6.2 de la Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

Quart.- Notificar a Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. del contingut del present Acord.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
1
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!