0
0
Vota!

Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 05/2015.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 05/2015 de l'Ajuntament de Cardedeu per un import total de 909.708,56 euros, el qual comprèn les despeses que es detallen a l'annex adjunt.

Segon.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les aplicacions pressupostàries del pressupost de l'any 2015, d'acord amb el quadre expressat a l'apartat anterior.

Tercer.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa, condicionat a l'aprovació i entrada en vigor de la modificació pressupostària número 14/2015, per aquelles factures que no disposen del corresponent certificat d'existència de crèdit número 220150020821.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!