0
0
Vota!

Aprovació modificació pressupostària núm. 14/2015. Transferència de crèdit, suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 14/2015 de transferència de crèdit, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2015, segons el detall que consta a l'expedient.

Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!