0
0
Vota!

Modificació de la relació de llocs de treball.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Acordar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, per adaptar-ho al contingut de la Llei 3/2015, d'11 de març, que modifica Llei 16/1991 de policies locals, introduint la Disposició Addicional 7 i de conformitat amb l'informe del tècnic de Recursos Humans de data 17 de juliol de 2015, que implica l'estructura retributiva que consta a l'expedient.

Segon.- Donar compte que es procedirà a publicar la Relació de llocs de treball vigent, en el format següent, a efectes de donar compliment amb l'art 8.1.d) de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Quart.- Publicar la resolució en el tauler d'anuncis de la corporació, en Butlletí Oficial de la Província i en el portal de transparència.

Cinquè.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball a l'Administració de l' Estat i a la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15
1
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!