0
0
Vota!

Nomenament de membres en òrgans col·legiats.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Aprovar el nomenament de representants de l'Ajuntament en els següents òrgans col·legiats:
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: de conformitat amb el Decret 404/1987 de 22 de desembre, de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 944 de 27-1-1988), es nomenen per a formar part com a vocals del Consell escolar municipal als regidors:

 • Pel Grup Municipal d'ERC: JOAN MASFERRER SALA
 • Pel Grup Municipal de la CUP: BENET FUSTÉ ESPARGARÓ
 • Pel Grup Municipal de CiU: CALAMANDA VILA BORRALLERAS
 • Pel Grup Municipal Socialista: GLÒRIA PASCUAL MOLINA
 • Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABADTREMPS
 • Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL CAN SERRA: de conformitat amb el Plec de Clàusules de l'explotació del servei de l'escola bressol Can Serra, es nomenen per a formar part com a vocals del Consell de Participació de l'Escola Bressol Can Serra, als regidors següents:

 • Pel Grup Municipal d'ERC: RAFEL CABALLERIA PERRAMON
 • Pel Grup Municipal de la CUP: BENET FUSTÉ ESPARGARÓ
 • Pel Grup Municipal de CiU: MªCARMEN MALLORQUES PONT
 • Pel Grup Municipal Socialista: GLÒRIA PASCUAL MOLINA
 • Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
 • Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

CONSELL DE PARTICIPACIÓ ESCOLA BRESSOL ELS DAUS: de conformitat amb el Plec de Clàusules de l'explotació del servei de l'escola bressol Els Daus, es nomenen per a formar part com a vocals del Consell de Participació de l'Escola Bressol Els Daus, als regidors següents:

 • Pel Grup Municipal d'ERC: RAFEL CABALLERIA PERRAMON
 • Pel Grup Municipal de la CUP: BENET FUSTÉ ESPARGARÓ
 • Pel Grup Municipal de CiU: MªCARMEN MALLORQUES PONT
 • Pel Grup Municipal Socialista: GLÒRIA PASCUAL MOLINA
 • Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
 • Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: de conformitat amb l'article 8, del Títol II, del Reglament de Funcionament Intern del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, es nomenen com a membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, als regidors/es següents:

 • Pel Grup Municipal d'ERC: RAFEL CABALLERIA PERRAMON
 • Pel Grup Municipal de la CUP: HUG LUCCHETTI BARBA
 • Pel Grup Municipal de CiU: MªCARMEN MALLORQUES PONT
 • Pel Grup Municipal Socialista: JOSEP QUESADA TORNERO
 • Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
 • Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT: de conformitat amb l'article 3, dels Estatuts del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Cardedeu, es nomenen com a membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, als regidors següents:

 • Pel Grup Municipal d'ERC: JOAN MASFERRER SALA
 • Pel Grup Municipal de la CUP: MARTA CORDOMÍ FORNS
 • Pel Grup Municipal de CiU: MIRIAM NOGUERAS CAMERO
 • Pel Grup Municipal Socialista: JOSEP QUESADA TORNERO
 • Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
 • Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

COMISSIÓ MIXTA RTV CARDEDEU: de conformitat amb l'article 3, del Reglament de la Comissió Mixta RTV Cardedeu, es nomenen com a membres de la Comissió mixta RTV Cardedeu, als regidors següents:

 • Pel Grup Municipal d'ERC: NURIA HERNÁNDEZ GIL
 • Pel Grup Municipal de la CUP: MARTA CORDOMÍ FORNS
 • Pel Grup Municipal de CiU: MIRIAM NOGUERAS CAMERO
 • Pel Grup Municipal Socialista: JOSE RAMON HURTADO CASTRO
 • Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
 • Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE CARDEDEU: de conformitat amb el que disposa la clàusula 38 del plec de condicions administratives de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu, es nomenen per tal de que formin part de la comissió de seguiment de la gestió dels serveis esportius de la piscina coberta municipal de Cardedeu, als regidors següents:

 • Pel Grup Municipal d'ERC: NÚRIA HERNÁNDEZ GIL
 • Pel Grup Municipal de la CUP: MARTA CORDOMÍ FORNS
 • Pel Grup Municipal de CiU: CALAMANDA VILA BORRALLERAS
 • Pel Grup Municipal Socialista: JOSE RAMON HURTADO CASTRO
 • Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
 • Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

COMISSIÓ PER A LA MOBILITAT I LA MILLORA URBANA: de conformitat amb el que disposa l'apartat 5 del Compromís per a la Mobilitat de Cardedeu, es nomenen per tal de que formin part de la comissió per a la mobilitat i la millora urbana de Cardedeu, als regidors següents:

 • Pel Grup Municipal d'ERC: JOAN MASFERRER SALA
 • Pel Grup Municipal de la CUP: MARTA CORDOMÍ FORNS
 • Pel Grup Municipal de CiU: MIRIAM NOGUERAS CAMERO
 • Pel Grup Municipal Socialista: JOSE QUESADA TORNERO
 • Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
 • Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE CARDEDEU: de conformitat amb el que disposa l'article 4 del Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran, es nomenen als regidors següents:

 • Pel Grup Municipal d'ERC: ISABEL SALLÉS GEL
 • Pel Grup Municipal de la CUP: LAIA MUÑOZ CASANOVAS
 • Pel Grup Municipal de CiU: Mª CARMEN MALLORQUES PONT
 • Pel Grup Municipal Socialista: JOSE RAMON HURTADO CASTRO
 • Pel Grup Municipal de GpC-FIC: JORDI ABAD TREMPS
 • Pel Grup Municipal del PP: JAIME GELADA JIMENEZ

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ESTAT DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'ABASTAMENT D'AIGUA, de conformitat amb l'acord plenari de data 24/07/2014, es nomenen als regidors següents:

 • Pel Grup Municipal d'ERC: JOAN MASFERRER SALA
 • Pel Grup Municipal de la CUP: BENET FUSTÉ ESPARGARÓ
 • Pel Grup Municipal de CiU: CALAMANDA VILA BORRALLERAS
 • Pel Grup Municipal Socialista: JOSE RAMON HURTADO CASTRO
 • Pel Grup Municipal de GpC-FIC: No es designa representant
 • Pel Grup Municipal del PP: No es designa representant
0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!