1
0
Vota!

Creació i composició de la Comissió Informativa permanent de Ple.

El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text.

Descarrega el document original

Primer.- Constituir, en el si de l'Ajuntament, la Comissió informativa permanent de Ple, que tindrà per objecte dictaminar les propostes de ple i que estarà integrada per la totalitat dels regidors/es que composen la corporació, sota la presidència de l’Alcalde.

Fixar com a periodicitat de les sessions de la comissió informativa permanent, la següent:

a) En relació a les sessions ordinàries de Ple, el dijous anterior a la celebració del Ple municipal, a les 19:00 hores.

b) En relació a les sessions extraordinàries de Ple, una setmana anterior a la convocatòria del Ple municipal extraordinari, a les 19:00 hores.

No obstant això, es faculta a l’Alcaldia, per a que en cas d’urgència o necessitat degudament acreditada per a cada cas, i de forma no permanent:

- Determini una modificació puntual de la data i/o horari de celebració de la reunió corresponent.

- Requereixi la presència del regidor/a d’àrea o qualsevol altre regidor/a.

Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!