2
2
Vota!

Proposta d'acords per a l'aprovació del preu públic del tiquet de l'activitat cultural i gastronòmica de la "gran paella de la Festa Major".

Primer.- Aprovar l'establiment del preu públic del tiquet de la Gran paella de Festa Major en un import de 4€ (Descompte del 34,43% del cost de l'activitat per a cada participant).

Segon.- Fixar la vigència d'aquests preus públics fins que no s'aprovi cap altre acord que els modifiqui.

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!