4
3
Vota!

Aprovació de l'adhesió a l'Associació de municipis per a la Independència.

Tot i que l'Ajuntament de Cardedeu n'és membre, quedava pendent aprovar els estatuts de l'AMI en ple municipal.

Primer.- Adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.

Segon.- Facultar la Sra. Alcaldessa, per signar els documents necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords.

Tercer.- Delegar en l'Alcaldessa, Sra. Calamanda Vila Borralleras per representar aquest Ajuntament davant l'Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.

Quart.- Remetre certificat de l'acord a la presidència de l'Associació de Municipis per la Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11
2
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!