1
2
Vota!

Aprovació del preu públic per a la utilització extraordinària dels espais que gestiona el Museu Arxiu Tomàs Balvey - Casal Dr. Daurella.

Aprovació del preu a pagar pels ciutadans per la utilització d'aquest espai.

Primer.- Aprovar els nous preus públics en concepte de lloguer per a la utilització extraordinària dels espais que gestiona el Museu Arxiu Tomàs Balvey-Casal Dr. Daurella amb els següents imports:

ACTES CIENTÍFICS I CULTURALS
Categoria Aula + Galeria Jardí + Terrassa

A
50,00€ per 2h.

125,00€ per 2h.

65,00€ per 4h.

140,00€ per 4h.


ACTES NO INCLOSOS A L'APARTAT ANTERIOR
Categoria Aula + Galeria Jardí + Terrassa

B
65,00€ per 2h.

190,00€ per 2h.

85,00€ per 4h.
210,00€ per 4h.

ACTES CIVILS I CASAMENTS
Categoria Aula + Galeria Jardí + Terrassa

C1
65,00€ per 2h.

190,00€ per 2h.

85,00€ per 4h.

210,00€ per 4h.

C2
85,00€ per 2h.

250,00€ per 2h.

110,00€ per 4h.
275,00€ per 4h.

Segon- Fixar la vigència d'aquests preus públics fins que no s'aprovi cap altre acord que els modifiqui.

Tercer- Publicar l'acord del Ple Municipal en el butlletí oficial de la província.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!