0
3
Vota!

Aprovació del Pla estratègic de subvencions per l'any 2014.

Segons la llei de subvencions, aquestes cal atorgar-les a partir d'un Pla estratègic, que és el que es portarà al ple

Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu per l'any 2014, segons criteris de la part expositiva de dit acord.

Segon.- Disposar una còpia del Pla esmentat perquè resti a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!