5
1
Vota!

Moció sobre les retallades pressupostàries en Sanitat i Ensenyament aplicades al nostre poble.

MOTIVACIONS

"Especialment en temps de crisi, la protecció social i la universalitat, integritat, equitat i qualitat dels serveis públics han de ser una prioritat màxima per a tots els governs i Administracions. Això, amb les diverses escales i competències és vàlid per a l'administració estatal, nacional i també la local. En l’actual context de crisi econòmica l’acció dels diferents governs sembla orientada a situar com a únic recurs per sortir de la situació la reducció de la despesa pública en base a retallades socials que afecten tota la ciutadania mentre que els culpables de la crisi continuen sense pagar-ne els costos, ben al contrari, engruixint els seus beneficis i repartint dividends.

La complicitat dels poders públics en aquesta estratègia de priorització dels interessos dels mercats financers i bancaris acudint al rescat quan ha calgut en perjudici dels interessos dels ciutadans i ciutadanes genera cada vegada més rebuig al carrer en el que s’està copsant la indignació d’aquells que només són víctimes d’un sistema injust que penalitza un estat de benestar que troba en la sanitat i en l’educació els seus eixos principals.

Catalunya ha aconseguit tenir a força d’anys i de lluites un servei de Salut Pública universal i gratuït, millorable, però de gran qualitat. La Sanitat és un dels serveis fonamentals que la ciutadania pot rebre dels poders públics. La degradació o supressió d’aquest servei afecta gravíssimament la nostra qualitat de vida i per tant, és un dret que hauria de ser  intocable i al que no podem renunciar.

A Cardedeu, des del mes d’abril hem començat a patir aquestes retallades i així hem vist com no s’han fet substitucions del personal, s’han tancat consultes (fet que ha comportat molèsties als usuaris i llistes d’espera), s’ha disminuït a la meitat el personal de guàrdia nocturn del nostre àmbit sanitari... Tot plegat afecta, per descomptat, la qualitat assistencial, el tracte personal i la sobrecàrrega de treball pels professionals que pot comportar l’augment en el risc d’errors en una matèria tant sensible. També hi ha hagut una reducció de quaranta hores del servei de transport sanitari en la zona del Vallès Oriental, sector de Granollers i St. Celoni i s’ha reduït la dedicació horària dels serveis de neteja, i el pressupost per a l’adquisició de material i manteniment d’aparells médics.

Per altra banda els ajuntaments saben millor que ningú que d’ençà la recuperació de les llibertats i la instauració democràtica al nostre país, l’esforç per crear de forma immediata serveis educatius que pal·liessin la manca de professionals que treballessin al costat del personal docent per compensar els dèficits de l’entorn familiar i social de molt alumnat, s’ha traduït en l’existència dels Centres de recursos pedagògics i Equips d’assessorament psicopedagògic que ara estan sent objecte de retallades. Aquests serveis educatius van ser posteriorment reconeguts i assumits per la Generalitat de Catalunya. Les seves funcions, regulades pel Departament d’Educació, són fonamentals per fer possible  que l’educació sigui una peça clau en la cohesió social del nostre país.

Les retallades en les plantilles d’aquests professionals implica menys atenció als alumnes que ho necessiten com a conseqüència d’unes llistes d’espera més llargues per atendre l’alumnat i a tot això cal afegir l’augment de les ràtios també com a resultat de la reducció del professorat posant de relleu una rebaixa significativa en la qualitat dels serveis públics d’educació. Cal també destacar l’impacte negatiu que tindrà el dèficit formatiu del professorat i la supressió de
programes en aplicació de les restriccions pressupostàries i la disminució també del personal d’administració i serveis que se sumen a un panorama ja de per si prou crític en les nostres escoles i instituts. Aquesta reducció de l’oferta i dels professionals en educació al nostre país incompleix de forma flagrant el precepte establert a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC)d’incrementar la despesa pública educativa per millorar la qualitat del nostre sistema, tot situant-nos en la mitjana de la despesa educativa de la Unió Europea.

En aquest escenari de crisi i d’increment de l’atur, cal una voluntat política ferma i continuada en els camps de l’educació i de la inserció laboral per garantir i consolidar la cohesió social al nostre país i a cadascun dels seus pobles i ciutats.

Les retallades pressupostàries només provoquen la debilitació del sistema públic i augmenten la fractura i l’exclusió social, i no ens ajudaran a sortir de la crisi, perquè no només redueixen la despesa, sinó que fan servir la crisi com a pretext per fer canvis profunds en els serveis públics que els posen en una greu situació. Totes aquestes mesures  regressives responen a l’objectiu de dur terme un canvi de model social de transició de la gestió pública a una de privada i mercantilitzada. Aquest model posa en perill el manteniment d'un model social que garanteixi als ciutadans i ciutadanes els drets conquerits i reconeguts gràcies a llargues lluites socials.

En aquest context no tenen cabuda les retallades fiscals i les contínues rebaixes d’impostos que només beneficien els rics mentre es buida el tresor públic. Cal lluitar contra el frau fiscal, un canvi en el model redistributiu i un sistema de fiscalitat progressiva i solidària que garanteixi els recursos per mantenir i millorar la qualitat dels serveis públics, incorporant-hi la visió ambiental i de sostenibilitat. Perquè són els recursos públics, les inversions públiques i un canvi profund en el model productiu que aposti per la innovació, la formació i la qualitat de l’ocupació, les úniques vies que poden garantir la sortida de la crisi i la dignitat, la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania.

Tots sabem, i som conscients d’això, que la situació és complexa, però coneixem als causants de la crisi actual i no podem permetre que dictin les polítiques dels governs democràtics que per aquest fet deixen de ser-ho. També hem tingut temps per veure que els sacrificis que ja ens han imposat i els que encara ens volen en endavant han suposat noves formes de fer negoci i repartir beneficis. El camí que ens volen imposar, és dolent i agressiu fins al punt d’elevar a la categoria d’humanitària una crisi que cal abordar i tallar de socarrel de manera urgent mitjançant el debat i l’acció política.

Els regidors d’aquest consistori ens sentim interpel.lats pels atacs que estàn patint drets humans elementals com ho són l'educació, la salut, l'habitatge, l'alimentació, ... Cada vegada més es posa en qüestió el més bàsic per a una vida digna. No és un secret per a ningú que cada vegada més es parla obertament del sacrifici d'una generació, no per tenir un món millor sinó per consolidar la misèria, el desterrament dels drets i l'exclusió social. Tot això ens ha de preocupar com a representants dels cardedeuencs i cardedeuenques que creiem en la universalitat, indivisibilitat i interdependència de tots els Drets Humans i hem d’actuar en el nostre àmbit de responsabilitat.

És hora que els ajuntaments, les administracions locals i aquest consistori acabat de constituir en particular, es pronunciï sobre les retallades socials. Els regidors del govern i de l’oposició a l’Ajuntament de Cardedeu han de proclamar en l’àmbit local el valor superior jurídic i moral dels Drets Humans respecte a qualsevol actuació jurídica, vingui d'on vingui, que els agredeixi."

Atès que amb data 12 de setembre d’enguany cadascun dels grups municipals presents a aquest ajuntament va rebre un escrit on el grup d’lndignats de Cardedeu els proposava que presentessin al ple ordinari de setembre una moció sobre les retallades socials que afecten especialment als serveis sanitaris i d’ensenyament públic al nostre poble, amb el contingut i proposta d’acords que aquest grup de veïns havia fet arribar també el 8 de setembre a l’Alcaldessa de Cardedeu mitjançant un escrit amb no 8295 de registre d’entrada de la corporació.

Atès que el sentit general de l’escrit i de les propostes d’acord són subscrites pels grups municipals signants.

Atès que cal afavorir maneres fluides de participació ciutadana i ser flexibles en la seva tramitació concreta a nivell local.

Atès que durant les últimes setmanes i especialment durant la Festa Major centenars de veïns van recolzar amb la seva signatura la presentació d’aquesta moció amb el contingut resolutiu que figura més a baix.

Els grups municipals sota-signants recollint l’argumentació dels Indignats de Cardedeu, proposen al Ple l’aprovació dels següents acords:

1. DECLARAR Cardedeu municipi lliure de retallades socials que progressivament estan afectant als nostres ciutadans/es i  comprometre l’acció municipal vers la promoció d’una economia local i sobirana (solidària democràtica i ecològica).

2. CONSTITUIR una comissió municipal encapçalada per l’alcaldessa i un representant de cada grup municipal per entrevistar-se amb els màxims responsables de les Conselleries de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de revisar les mesures restrictives ja aplicades al nostre poble i oposar-se a nous retalls en els serveis públics sanitaris i educatius de Cardedeu.

3. RENOVAR el compromís de defensa de la Carta Municipal de Salvaguarda dels Drets Humans que garanteix en l’àmbit de Cardedeu els drets polítics, econòmics, socials i culturals dels seus ciutadans.

4. FER NOSTRES les demandes dels professionals del Centre d’Assistència Primària i dels centres educatius de Cardedeu sobre les retallades pressupostàries sofertes per aquests serveis públics al nostre poble.

5. INSTAR al govern de la Generalitat a la convocatòria d’un referèndum sobre el model social que s’està implantant amb les retallades sobre els serveis públics i les modificacions legislatives que esta impulsant, en la línia del que estan  reclamant sindicats i organitzacions socials del nostre país.

6. TRASLLADAR aquests acords al Servei Català de Salut, a l’Institut Català de la Salut, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, als sindicats CCOO, Satse, UGT, Catac i Metges de Catalunya, a les associacions de professionals dels serveis educatius i sanitaris, al Centre d’Assistència
Primària de Cardedeu i a les escoles, instituts i altres serveis educatius del nostre municipi.

2 Opinions
Resultat ple municipal
9
2
6

Opinions

Vergonyós que després de dos anys encara ningú hagi fet res per complir aquest mandat del poble!

horrabin - 08-10-2013 11:34

Cal que l'Ajuntament, govern municipal i organitzacions polítiques representades es mobilitzin i mobilitzin als ciutadans a defensar el seus drets de feina, educació i sanitat. Cal informar i convocar a la gent del que està passant aquí a Cardedeu, i com entre tots podem fer alguna cosa. Som persones, som ciutadans, som veïns, i això està per sobre de qualsevol altre consideració. El municipalisme partitocràtic ha mort d'impotència, cal sumar-s'hi tots.

José V. - 08-10-2013 11:36

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!