3
3
Vota!

Moció per sol·licitar la modificació de la finalitat i continguts del Butlletí municipal "La Vila".

Atès que les circumstàncies actuals conviden a posar a disposició dels eixos socio-econòmics de Cardedeu totes les eines a l’abast del Consistori per tal de contribuir urgentment a la recuperació dels nivells d’activitat desitjables.

Atès que entenem que sigui quin sigui el partit amb responsabilitat de govern en el municipi el que s’ha de prioritzar és l’activitat local no merament oficial sinó que per damunt de tot s’ha de donar a conèixer, tant a nivell comarcal com provincial l’activitat dels nostres botiguers, dels nostres professionals liberals, dels nostres eixos industrials i de les capacitats de la nostra força de treball, més nombrosos i més determinants que les accions del govern local corresponent.

Atès que entenem que els grups municipals ja gaudim d’un espai de comunicació en la publicació local “El Nas de Cardedeu” que ens permet adreçar-nos mensualment als veïns del municipi fent-los arribar la nostra activitat periòdica, així com pàgines web, butlletins propis i participació en xarxes locals que suposen un instrument igualment vàlid i apropiat per fer arribar l’activitat dels respectius grups municipals del consistori als veïns de Cardedeu.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Que s’aprovi la necessitat de que l’equip de govern local reorienti el contingut i condicions del butlletí municipal “La Vila”, en els següents termes:

1er Que “La Vila” passi a esdevenir un butlletí de promoció econòmica de Cardedeu, buidant-lo de contingut que suposi publicitat de les accions puntuals de l’equip de govern, suficientment manifestes per altres canals, com la web municipal.

2on Que sigui el servei de Promoció Econòmica del municipi, sota la direcció del regidor corresponent, qui tingui la capacitat i la responsabilitat de decidir els seus continguts, passant aquests a ésser destinats a promocionar els focus econòmics-comercials-industrials-laborals de Cardedeu.

0 Opinions
Resultat ple municipal
2
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!