4
3
Vota!

Moció presentada pel Grup municipal de la Candidatura d'unitat Popular (CUP), amb l'adhesió dels grups municipals del PSC-PM i d'ESQUERRA-AIND-AM, per al manteniment de la retransmissió dels Plens municipals per part de Ràdio Televisió Cardedeu..

Ràdio Televisió Cardedeu és una entitat sense ànim de lucre té per objectius informar localment i de forma audiovisual, a la vila de Cardedeu.

Ràdio Televisió Cardedeu és una entitat autònoma, independent, amb el compromís social d'oferir el servei públic d’informar a nivell local. La transparència, el rigor i la contrastació pròpia del codi deontològic periodístic són puntals per una tasca informativa que, de fet, es realitza majoritàriament des del voluntariat.

Va néixer el 1980, amb moltes dificultats, en un període de construcció democràtica a l'estat espanyol. Trenta-tres anys d'història suposen un llegat i l'arxiu resultant que són d’un valor social i històric incalculable. Entre les tasques d’interès político-social hi destaca el seguiment de l’actualitat política i social del poble.

Atès l'inèdit exercici de transparència de retransmissi6 dels Plens Municipals per televisió en directe, regulat pels successius convenis amb l’Ajuntament de Cardedeu des de fa molts anys, i que vetlla per la transparència, la veracitat i l’accés a la informació tal com marquen les lleis que fan referència a l’administració pública en relació a la ciutadania;

Atesa l'apreciació que constata que hi ha gent que mira i segueix els Plens - així com altres programes i continguts - pel canal de Televisió de Cardedeu, malgrat l'absència de costoses enquestes que puguin avalar l'audiència de forma fiable;

Atès que Ràdio Televisi6 Cardedeu disposa de l’aprofitament d'un equipament específic per a la realitzaci6 de serveis informatius audiovisuals, fins i tot en directe;

Atès que Ràdio Televisió Cardedeu disposa de material tècnic fungible invertit en el seu propi funcionament com a entitat autònoma i independent, per a la realitzaci6 de serveis informatius en format audiovisual;

Atès que Ràdio Televisió Cardedeu disposa de canal de televisió, en règim d’excepcionalitat, cosa que a dia d’avui permet que els veïns de Cardedeu puguin veure aquest canal des del seu receptor televisor sense massa dificultats;

Atès que Ràdio Televisió Cardedeu disposa i fa ús freqüent de les xarxes socials per ampliar l'abast dels seus serveis informatius asincrònicament, ampliant notablement la seva audiència;

Atès que Ràdio Televisió Cardedeu disposa de personal voluntari que s'ofereix a fer les tasques comunicatives que li corresponen, i a més és una entitat oberta a la participació en !a mesura de les seves possibilitats;

Atès que realitzar aquesta important tasca comunicativa des de qualsevol altre mitjà, ja sigui mitjançant contractació d'una empresa privada o ocupant-hi treballadors públics existents encariria el servei i el producte, en cost directe i en cost d’oportunitat, esdevenint prohibitiu;

Es demana al Ple Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu l'adopció dels següents acords:

  1. Blindar, en els convenis i acords corresponents en relació a l'entitat Ràdio Televisió Cardedeu, el manteniment de la retransmissió en directe dels Plens Municipals, així com el resum informatiu dels mateixos per via del canal de televisió local.
  2. Destinar els recursos necessaris per garantir que Ràdio Televisió Cardedeu pugui mantenir el servei informatiu de seguiment i resum dels Plens Municipals en tant que és informació municipal d’interès, així com l’actualitat local que pugui ser coberta, amb lliure exercici de criteri i l’autonomia periodística de la pròpia entitat.
  3. Traslladar aquests acords a l’entitat Ràdio Televisió Cardedeu, a fi de consensuar un conveni amb l’Ajuntament de Cardedeu, que els reculli.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!