3
3
Vota!

Nomenament de nou membre del Consell de la Vila a proposta del grup municipal de Convergència i Unió..

Atès que el Ple municipal a la sessió del dia 29 de setembre de 2011, va nomenar a la Sra. Maria Magdalena de la Maza Peiró, com a membre del Consell de la Vila.

Atès que la Sra. Maria Magdalena de la Maza Peiró, no pot formar part del Consell de la Vila en la seva condició de Regidora.

Vista la instància amb R.E. no 2713 de 19/03/2012, presentada per Convergència i Unió, proposant un nou nomenament.

 

El Ple municipal adopta els següents ACORDS:

Primer.- Nomenar com a membre del Consell de la Vila al Sr. Ramon Ballart Soler, a proposta del grup polític de Convergència i Unió.

Segon.- Notificar aquest acord als interessats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!