1
5
Vota!

Moció en defensa d’un model català d’ensenyament.

El Comitè executiu de l’ACM, el mes de desembre de 2012, ja es va posicionar davant l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), impulsat pel Ministeri d’Educació, i especialment pel seu ministre José Ignacio Wert. Ja en aquells primers moments, consideràvem que tal com es construïa el projecte, atemptava greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya, i també amb el model d’escola i societat de Catalunya. De fet, des del món local reconeixem que el model d’immersió lingüística a Catalunya és una història d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i els ajuntaments.

Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna de l’aprenentatge dins dels nostres centres educatius, i una eina de cohesió social i cultural.

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els
resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.

Aquest equilibri de país, ha tingut molts intents de sacsejar-lo o tombar-lo. Una de les darreres vegades ocasions, ha estat amb la interlocutòria dictada pel TSJC, com a mesura cautelar en un procediment on encara no s’ha dictat sentència, obligant a canviar la llengua d’un grup si una família ho demana. Només 17 famílies de 600.000 han  judicialitzat de forma temerària la llengua en el model d’escola catalana. Amb l’aprovació per part del Consell de Ministres espanyol del divendres 17 de maig del projecte de llei de la LOMCE, ens trobem de nou davant d’una situació agressiva respecte a aquesta convivència.

 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 23/05/2013, per tot això, el Ple municipal adopta els següents acords:

Primer: Manifestar el nostre clar rebuig a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.

Segon: Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català, el model lingüístic de la nostra escola, així com l’equilibri existent.

Tercer: Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.

Quart: Posar a tots els ajuntament a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya per defensar aquest posicionament.

Cinquè: Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!